A- Kategooria

Mootorratta üld-kategooria. Võib alustada õpimist alates 23.5 aastast vana.

N

Kaasaegsed mateljalid

N

Mugavad mootorrattad

N

Tõestatud instruktorid

N

Turvaline

N

Sobib kõigile

N

Hea hind

Tere tulemast A-kategooria sõidukoolitusele!

Tere tulemast meie kategooria A mootorratta sõidukoolitusele! Meie programm ühendab endas LiiklusLab’i interaktiivse online-teooriakursuse ja praktilised sõidutunnid kaasaegsetel ja turvalistel mootorratastel. Meie kogenud õpetajad pakuvad individuaalset lähenemist igale õpilasele, aidates arendada oskusi alates liiklusreeglitest kuni enesekindla ja turvalise sõiduni. Meie eesmärk on tagada, et iga õpilane saaks parima ettevalmistuse liikluses osalemiseks, olles valmis nii teooriaeksamiks kui ka praktiliseks sõiduks. Liitu meiega ja astu kindel samm oma mootorratta juhilubade suunas!

Mida ma saan?

N

Stressivaba keskkond

N

A- kategooria täiskursusena

N

Optimaalne õppeprogramm

N

Instruktorite kogemus

i

Klassis õppimine

Liigu vabalt

Loe lisa

Meie kategooria A klassiruumi teooriatunnid on suunatud individuaalsele arengule, pakkudes rohkem kui lihtsalt liiklusseaduste tundmist. Instruktorite rikkalik praktiline kogemus ja nõuanded on kursuse keskmes, tagades arusaadava ja elulise lähenemise õppimisele.

Online Õpe

Liigu vabalt

Loe lisa

kategooria A online-teooriakursus LiiklusLab’is on loodud selleks, et pakkuda paindlikku ja kaasahaaravat õppimiskogemust. See kursus keskendub praktiliste näidete ja reaalsete sõiduolukordade analüüsile, tagades, et teooria ei jääks pelgalt seadustekstiks, vaid muutuks eluliseks oskuseks

s

Praktika tunnid

Liigu vabalt

Loe lisa

kategooria A praktilised sõidutunnid toovad õpilased otse tegevuse keskele. Kogenud instruktorid juhendavad teid igal sammul, pakkudes personaalset nõuannet ja toetust, et arendada teie sõiduoskusi. Tunnid on suunatud reaalse sõidukogemuse saamisele, tagades, et iga õpilane saavutab kindlustunde ja osavuse mootorrattaga sõitmises

Narva mnt. 7. kab. 413 | Kesklinn, Tallinn

A-Kategooria

\

06.04.2024 | 10:00 | Vene keelne grupp

A2-Kategooria

\

06.04.2024 | 10:00 | Vene keelne grupp

E-Õpe

\

2024 | Vene keelne grupp (üks kord nädalas)

Kuupäevad täpsustakse instruktorilt

\

2024 | Eesti keelne grupp (üks kord nädalas)

Kuupäevad täpsustakse instruktorilt

anna oma huvist teada

Olen nõus

ole oma teel kindel

2007- aastast pakkume parimat autosõodukoolituse kogemust

N

Suure kogemusega õpetajad

N

LiiklusLab keskkond hinnas

N

Esmaabi, pimedasõidu ja libedasõidu koolitused

N

Soodne hind

Eksamiülesanned

1. Aeglussõit

Harjutuse sisu

Sõita tuleb sammukiirusega vähemalt 25 m. Sõidu ajal tuleb mopeedi- või mootorrattajuhil tasakaalu säilitada ning mitte kalduda silmanähtavalt (üle 0,3 m paremale või vasakule) kõrvale ette antud sõidusuunast. Harjutuse algus on paigalt stardist ca kaks meetrit enne maha joonitud harjutuse koridori.

Hindamisel arvestatavad vead:

 • -Ebaõige käigu kasutamine sõidu alustamisel;
 • Silmanähtav sammukiiruse ületamine;
 • Silmanähtav kõrvalekaldumine otsesuunast paremale või vasakule;
 • Mopeedi- või mootorratta veeremine vaba hooga;
 • Soorituse ajal jala tõstmine jalatugedelt (jalaraualt), väljasirutamine, maha toetamine või muu selline tegevus.
2. Slaalomi sõitmine

Harjutuse sisu

Läbida tuleb slaalomirada, möödudes järjestikustest kujunditest kord ühelt, kord teiselt poolt ning hoides tasakaalu nii juhtimise kui ka mootorratta või mopeedi kallutamisega (vähemalt viis joonisel 4 sätestatud vahedega paigutatud koonust või piiret).

Hindamisel arvestatavad vead:

 • Koonuse vahele jätmine;
 • Soorituse ajal jala tõstmine jalatugedelt (jalaraualt), väljasirutamine, maha toetamine või muu selline tegevus;
 • Raja piiridest väljasõitmine;
 • Ebaõige käigu kasutamine.
3. Kaheksa sõitmine

Harjutuse sisu

Sõita tuleb nii, et säiliks tasakaal. Kaheksa-kujund tuleb läbida kaks korda.

Hindamisel arvestatavad vead:

 • Ettenähtud piiridest väljasõitmine;
 • Soorituse ajal jala tõstmine jalatugedelt (jalaraualt), väljasirutamine, maha toetamine või muu selline tegevus;
 • Ebaõige käigu kasutamine.
4. Pidurdamine ja etteantud kohas peatamine

Harjutuse sisu

Kiirendada mootorratast kiiruseni vähemalt 50 km/h või mopeedi kiiruseni vähemalt 40 km/h ja kasutades esi- ja tagaratta pidurit (mopeedi puhul võib kasutada ainult ühte pidurit), peatada mootorratas või mopeed etteantud kohas (esirattaga joonitud kasti sees) sõidujoonest oluliselt kõrvale kaldumata. Pidurdamist võib alustada joone ületamisel esirattaga.

Hindamisel arvestatavad vead:

 • Mootorratta või mopeedi kiirus enne pidurdamise algust on ettenähtust tunduvalt väiksem;
 • Märgatav kõrvalekaldumine pidurdamisel sõidujoonest (üle 0,3 m paremale või vasakule);
 • Mootorratta või mopeedi peatumine esirattaga väljaspool joonitud kasti (esirehvi kontaktpind);
 • Ainult ühe piduri kasutamine (v.a mopeed);
 • Pidurdamise alustamine enne ettenähtud kohta.
5.Hädapidurdamine

Harjutuse sisu

Kiirendada mootorratast kiiruseni vähemalt 50 km/h või mopeedi kiiruseni vähemalt 40 km/h ja kasutades esi- ja tagaratta pidurit, peatada mootorratas või mopeed hädapidurdusega enne stoppjoont sõidujoonest oluliselt kõrvale kaldumata. Pidurdamist võib alustada joone ületamisel esirattaga.

Hindamisel arvestatavad vead:

 • Mootorratta või mopeedi kiirus enne pidurdamise algust on ettenähtust tunduvalt väiksem;
 • Märgatav kõrvalekaldumine sõidujoonest (üle 0,3 m paremale või vasakule);
 • Mootorratta või mopeedi peatumine stoppjoone taga (esirehvi kontaktpind);
 • Ainult ühe piduri kasutamine;
 • Pidurdamise alustamine enne ettenähtud kohta
6. Parkimiskohale lükkamine ja parkimiskohalt lahkumine

Harjutuse sisu

Harjutuse sooritamisel tuleb mootorratast või mopeedi käekõrval lükates paigutada see tagurdades parkimiskohale ja asetada tugihargile või külghargile. Seejärel parkimiskohalt ära sõita.

Hindamisel arvestatavad vead:

 • Eksamineeritav ei ole suuteline mootorratast või mopeedi käekõrval lükkama ja parkimiskohale manööverdama;
 • Mootorratas või mopeed ei ole nõuetekohaselt parkimiskohale pargitud;
 • Eksamineeritav ei ole suuteline mootorratast või mopeedi tugihargile või külghargile asetama.
7. Takistusest ümberpõikamine

Harjutuse sisu

Harjutuse sooritamiseks tuleb mootorrattajuhil sooritada kaks manöövrit. Juhil tuleb takistusest ümber põigata ja aeglustamata taastada endine sõidujoon. Esimene manööver sooritatakse teise või kolmanda käiguga kiirusel vähemalt 30 km/h, seejuures peab takistusest ümberpõige toimuma mitte varem kui 5 m jooksul enne takistust. Pärast ümberpõiget tuleb taastada endine sõidujoon mitte hiljem kui 10 m jooksul takistuse kohast. Teine manööver takistusest ümberpõikel sooritatakse kolmanda või kõrgema käiguga kiirusel vähemalt 50 km/h, seejuures peab takistusest ümberpõige toimuma mitte varem kui 10 m jooksul enne takistust. Pärast ümberpõiget tuleb taastada endine sõidujoon mitte hiljem kui 20 m jooksul takistuse kohast. Takistusest võib ümber põigata eksamineerija valikul vasakult või paremalt. Manöövri sooritamine võimaldab hinnata eksamineeritava oskust takistusest ohutult ümber põigata (erineval kiirusel). Mopeedijuhil tuleb sooritada ainult üks manööver kiirusel vähemalt 20 km/h, seejuures peab takistusest ümberpõige toimuma mitte varem kui 5 m jooksul enne takistust. Pärast ümberpõiget tuleb taastada endine sõidujoon mitte hiljem kui 10 m jooksul takistuse kohast.

Hindamisel arvestatavad vead:

 • Liiga väike kiirus ümberpõikel;
 • 3.7.2.2. aeglustamine enne ümberpõiget;
 • Pärast ümberpõiget ei pöörduta koheselt tagasi esialgsele sõidujoonele ega sõideta joonte vahelt läbi;
 • Soorituse ajal jala tõstmine jalatugedelt (jalaraualt), väljasirutamine, maha toetamine või muu selline tegevus;
 • Ümberpõike alustamine enne ettenähtud kohta (tähistatud joontega).

Eksamiülesanned

1. Aeglussõit

Harjutuse sisu

Sõita tuleb sammukiirusega vähemalt 25 m. Sõidu ajal tuleb mopeedi- või mootorrattajuhil tasakaalu säilitada ning mitte kalduda silmanähtavalt (üle 0,3 m paremale või vasakule) kõrvale ette antud sõidusuunast. Harjutuse algus on paigalt stardist ca kaks meetrit enne maha joonitud harjutuse koridori.

Hindamisel arvestatavad vead:

 • -Ebaõige käigu kasutamine sõidu alustamisel;
 • Silmanähtav sammukiiruse ületamine;
 • Silmanähtav kõrvalekaldumine otsesuunast paremale või vasakule;
 • Mopeedi- või mootorratta veeremine vaba hooga;
 • Soorituse ajal jala tõstmine jalatugedelt (jalaraualt), väljasirutamine, maha toetamine või muu selline tegevus.

2. Slaalomi sõitmine

Harjutuse sisu

Läbida tuleb slaalomirada, möödudes järjestikustest kujunditest kord ühelt, kord teiselt poolt ning hoides tasakaalu nii juhtimise kui ka mootorratta või mopeedi kallutamisega (vähemalt viis joonisel 4 sätestatud vahedega paigutatud koonust või piiret).

Hindamisel arvestatavad vead:

 • Koonuse vahele jätmine;
 • Soorituse ajal jala tõstmine jalatugedelt (jalaraualt), väljasirutamine, maha toetamine või muu selline tegevus;
 • Raja piiridest väljasõitmine;
 • Ebaõige käigu kasutamine.

3. Kaheksa sõitmine

Harjutuse sisu

Sõita tuleb nii, et säiliks tasakaal. Kaheksa-kujund tuleb läbida kaks korda.

Hindamisel arvestatavad vead:

 • Ettenähtud piiridest väljasõitmine;
 • Soorituse ajal jala tõstmine jalatugedelt (jalaraualt), väljasirutamine, maha toetamine või muu selline tegevus;
 • Ebaõige käigu kasutamine.

4. Pidurdamine ja etteantud kohas peatamine

Harjutuse sisu

Kiirendada mootorratast kiiruseni vähemalt 50 km/h või mopeedi kiiruseni vähemalt 40 km/h ja kasutades esi- ja tagaratta pidurit (mopeedi puhul võib kasutada ainult ühte pidurit), peatada mootorratas või mopeed etteantud kohas (esirattaga joonitud kasti sees) sõidujoonest oluliselt kõrvale kaldumata. Pidurdamist võib alustada joone ületamisel esirattaga.

Hindamisel arvestatavad vead:

 • Mootorratta või mopeedi kiirus enne pidurdamise algust on ettenähtust tunduvalt väiksem;
 • Märgatav kõrvalekaldumine pidurdamisel sõidujoonest (üle 0,3 m paremale või vasakule);
 • Mootorratta või mopeedi peatumine esirattaga väljaspool joonitud kasti (esirehvi kontaktpind);
 • Ainult ühe piduri kasutamine (v.a mopeed);
 • Pidurdamise alustamine enne ettenähtud kohta.

5.Hädapidurdamine

Harjutuse sisu

Kiirendada mootorratast kiiruseni vähemalt 50 km/h või mopeedi kiiruseni vähemalt 40 km/h ja kasutades esi- ja tagaratta pidurit, peatada mootorratas või mopeed hädapidurdusega enne stoppjoont sõidujoonest oluliselt kõrvale kaldumata. Pidurdamist võib alustada joone ületamisel esirattaga.

Hindamisel arvestatavad vead:

 • Mootorratta või mopeedi kiirus enne pidurdamise algust on ettenähtust tunduvalt väiksem;
 • Märgatav kõrvalekaldumine sõidujoonest (üle 0,3 m paremale või vasakule);
 • Mootorratta või mopeedi peatumine stoppjoone taga (esirehvi kontaktpind);
 • Ainult ühe piduri kasutamine;
 • Pidurdamise alustamine enne ettenähtud kohta

6. Parkimiskohale lükkamine ja parkimiskohalt lahkumine

Harjutuse sisu

Harjutuse sooritamisel tuleb mootorratast või mopeedi käekõrval lükates paigutada see tagurdades parkimiskohale ja asetada tugihargile või külghargile. Seejärel parkimiskohalt ära sõita.

Hindamisel arvestatavad vead:

 • Eksamineeritav ei ole suuteline mootorratast või mopeedi käekõrval lükkama ja parkimiskohale manööverdama;
 • Mootorratas või mopeed ei ole nõuetekohaselt parkimiskohale pargitud;
 • Eksamineeritav ei ole suuteline mootorratast või mopeedi tugihargile või külghargile asetama.

7. Takistusest ümberpõikamine

Harjutuse sisu

Harjutuse sooritamiseks tuleb mootorrattajuhil sooritada kaks manöövrit. Juhil tuleb takistusest ümber põigata ja aeglustamata taastada endine sõidujoon. Esimene manööver sooritatakse teise või kolmanda käiguga kiirusel vähemalt 30 km/h, seejuures peab takistusest ümberpõige toimuma mitte varem kui 5 m jooksul enne takistust. Pärast ümberpõiget tuleb taastada endine sõidujoon mitte hiljem kui 10 m jooksul takistuse kohast. Teine manööver takistusest ümberpõikel sooritatakse kolmanda või kõrgema käiguga kiirusel vähemalt 50 km/h, seejuures peab takistusest ümberpõige toimuma mitte varem kui 10 m jooksul enne takistust. Pärast ümberpõiget tuleb taastada endine sõidujoon mitte hiljem kui 20 m jooksul takistuse kohast. Takistusest võib ümber põigata eksamineerija valikul vasakult või paremalt. Manöövri sooritamine võimaldab hinnata eksamineeritava oskust takistusest ohutult ümber põigata (erineval kiirusel). Mopeedijuhil tuleb sooritada ainult üks manööver kiirusel vähemalt 20 km/h, seejuures peab takistusest ümberpõige toimuma mitte varem kui 5 m jooksul enne takistust. Pärast ümberpõiget tuleb taastada endine sõidujoon mitte hiljem kui 10 m jooksul takistuse kohast.

Hindamisel arvestatavad vead:

 • Liiga väike kiirus ümberpõikel;
 • 3.7.2.2. aeglustamine enne ümberpõiget;
 • Pärast ümberpõiget ei pöörduta koheselt tagasi esialgsele sõidujoonele ega sõideta joonte vahelt läbi;
 • Soorituse ajal jala tõstmine jalatugedelt (jalaraualt), väljasirutamine, maha toetamine või muu selline tegevus;
 • Ümberpõike alustamine enne ettenähtud kohta (tähistatud joontega).